h1

欧系陶瓷系列

基本信息
产品描述
1. 专业为宝马,奔驰,路虎,保时捷等高端车定制。
2. 刹车性能突出,制动灵敏。
3. 无噪音,更耐磨。
4. 无落灰、轮毂清洁、绿色环保。
5. 对偶磨损小。
下一条
基宏陶瓷系列